Cum s? scapi de orice motiv care te împiedic? s? î?i vizitezi p?rin?ii la sat

0 Shares
0
0
0

De la un anumit moment în via??, membrii unei familii încep s? se dinstan?eze, s? nu mai locuiasc? în aceea?i cas? sau nici m?car în aceea?i localitate. Acest fenomen este unul normal, natural, cei mai în vârst? se retrag în zone mai lini?tite sau î?i încetinesc pu?in ritmul vie?ii, în timp ce tinerii î?i încep plini de speran?? ?i energie via?a de adul?i. În momentul în care între membrii familiei se creeaz? un spa?iu, acesta nu este altceva decât un loc pentru noi membri, care vor deveni so? sau so?ie. La rândul lor, ace?tia vor forma propria familie, vor avea proprii copii, dar nu trebuie s? uite nici de cei care le-au fost al?turi, de p?rin?i, de bunici, oricât de departe ar fi ace?tia.

            R?mâi aproape de cei dragi

         ?i-ai f?cut propria familie, ai un so? sau o so?ie frumoas?, copii minuna?i, o locuin?? de vis, un loc de munc? satisf?c?tor, o via?? perfect? ar putea spune unii. Totu?i, din când în când ai momente de triste?e, sentiment c?ruia nu îi po?i g?si rezolvare. ?tii c? nu ?i-ai mai vizitat de mult p?rin?ii ?i chiar ai vrea s? o faci, dar de când ai propria familie e din ce în ce mai greu, mai ales dac? cei b?trâni locuiesc acum la sat. Copiilor nu le place c? nu au condi?iile de la ora? ?i nici pe tine nu te prea încânt? acest aspect, distan?a poate fi una lung? ?i nici timpul nu prea e de partea ta.

  1.     C?ldur?

Este posibil ca p?rin?ii t?i, dac? au ales s? se mute la sat, într-o cas? b?trâneasc?, înc?lzirea camerelor se realizeaz? cu ajutorul sobelor. Fiind obi?nuit cu confortul de la ora?, s? fii nevoit s? men?ii focul ?i temperatura constante trebuie s? ai la îndemân? lemne ?i s? le introduci treptat în sob?. Pentru a rezolva aceast? problem? îi po?i ajuta pe p?rin?ii t?i s? cumpere o central? pe lemne care s? fie legat? la un sistem de calorifere.

  1.     Igien?

Un du? seara, sp?latul pe mâini, pe fa?? ?i pe din?i de dou?-trei ori pe zi sunt deprinderi pe care le ai datorit? confortului vie?ii la ora?. Apa curent?, cald?, c?zile ?i du?urile moderne sunt prezente în toate locuin?ele de la ora?, dar înc? lipsesc din multe case de la sat. De aceea, poate c? nici ?ie ?i nici so?iei sau copiilor nu v? place s? îi vizita?i pe cei b?trâni la sat. Solu?ia este îns? cât se poate de simpl?, alege din gama de boilere electrice de pe roinstala?ii.ro cel potrivit pentru aportul de ap? necesar locuin?ei. Aceast? achizi?ie te va ajuta s? te bucuri de acelea?i condi?ii precum cele de la ora? când î?i vizitezi p?rin?ii, dar îi va ajuta ?i pe ei în activit??ile zilnice.

 

  1.     Internet

Poate c? pe tine nu te deranjeaz? atât de tare lipsa de internet, este chiar o pl?cere s? renun?i pu?in la tehnologie, dar copiii t?i cu siguran?? nu vor vrea s?-?i viziteze bunicii dac? nu au o simpl? conexiune la internet. Acest lucru se poate rezolva rapid fie prin racordarea casei la re?eaua de internet, fie prin achizi?ionarea unui stick de internet.

A?adar, motivele pe care le ai pentru a nu-?i vizita p?rin?ii la sat pot fi rapid demontate, iar problemele rezolvate pentru a petrece, atunci când timpul î?i permite, timp împreun? cu cei care ?i-au fost mereu al?turi!

Surs? foto: unsplash.com

0 Shares
You May Also Like
Cum alegi corect parfumurile?

BlogCum alegi corect parfumurile?

Alegerea corecta a unui parfum poate fi o experienta personala si placuta, dar poate fi si o provocare,…