Cuptor pizza: tipuri, modele ?i caracteristici

Pentru pizzerii, produc?torii ofer? diverse tipuri ?i modele de cuptoare profesionale pentru pizza. Controlul temperaturii, caracteristicile interne de design ?i caracteristicile tehnice ale unui astfel de cuptor pizza î?i permit s? coci nu numai pizza tradi?ional?, ci ?i pâine, pl?cinte ?i alte produse din aluat.

Cuptoarele moderne pentru pizza difer? în ceea ce prive?te consumul de energie, capacitatea camerei, metoda de g?tire ?i timpul în care pizza se coace. Prin urmare, fiecare proprietar de pizzerie trebuie s? fie întotdeauna foarte receptiv la noile evolu?ii din sectorul HoReCa, pentru a alege echipamente pizza potrivite pentru nevoile sale.

Eficien?a unui cuptor pizza de calitate

Profesionalismul unui pizzar nu este suficient pentru a ob?ine o pizza bun?. Ai nevoie de un cuptor pizza profesional foarte bun, care s? men?in? temperatura potrivit? ?i s? nu piard? c?ldura în timpul coacerii. Exist? diferite tipuri de cuptoare profesionale pentru pizza. Pe lâng? cuptorul tradi?ional pe lemne, exist? multe alte tipuri de cuptoare electrice de pizza performante de ultim? genera?ie ?i multe alte modele de cuptoare pizza profesionale pe gaz potrivite pentru pizza feliat? sau pizza rotund?.

Alegerea de echipamente pizza potrivite pentru propria afacere de catering, depinde de diver?i factori: tipul de pizza (coapt? pe tav? sau a?ezat? direct pe suprafa?a de coacere), num?rul de pizza care se prepar? în fiecare zi. Desigur, alegerea este ?i o chestiune de principiu pentru operator.

Pentru a avea o pizza foarte bun? este de asemenea necesar, s? ai un cuptor pizza profesional excelent, care s? se adapteze diferitelor nevoi. Printre ultimele inova?ii tehnologice, se num?r? cuptoarele rotative pentru pizza, adic? aparate profesionale foarte puternice, cu ardere combinat? pe lemne ?i gaz, permi?ând pizzarului s? aleag? cel mai bun sistem, în func?ie de nevoile sale. Prin urmare, po?i alege între dou? sisteme de func?ionare ?i acest lucru este foarte practic. Rezultatul este o pizza coapt? uniform, potrivit? pentru o pizzeria foarte solicitat?.

Descopera secretul pizzei perfecte cu cuptorul pizza profesional de ultima generatie

Cuptoare pizza pofesionale electrice ?i caracteristicile lor

O parte critic? a muncii de preparare a pizza, este mutarea ?i rotirea acesteia în cuptor. Solu?ia în acest caz, este un cuptor rotativ. Cuptoarele rotative sunt echipate cu un computer care îi permite pizzarului s? lucreze u?or ?i intuitiv. Cuptoarele rotative profesionale pot îmbun?t??i cu adev?rat fluxul de lucru, mai ales când sunt mul?i oaspe?i în pizzerie. 

Alegerea cuptorului potrivit poate determina viitorul unei afaceri de catering. Sfatul este a?adar s? alegi cuptoare pizza profesionale de calitate ?i s? nu încerci s? economise?ti bani, deoarece cuptorul este punctul focal al unei pizzerii.

Cuptoarele rotative au avantaje ?i dezavantaje. Un avantaj este c? modelul rotativ este solu?ia optim? pentru pizzeriile care nu au personal calificat ?i doresc totu?i s? ating? cote mari de vânz?ri. Dezavantajul const? în costurile ridicate de între?inere ?i func?ionare ale acestui tip de cuptor. Propriet??ile cuptoarelor profesionale clasice au fost, de asemenea, îmbun?t??ite tehnologic. 

La cuptoarele electrice, rezisten?ele care degaj? c?ldur? sunt fierbin?i, la cele pe gaz c?ldura este generat? ca o flac?r? situat? pe partea inferioar? ?i lateral? a cuptorului, în timp ce modelele pe lemne genereaz? c?ldur? din lemn. Aceste tipuri diferite de cuptoare degaj? c?ldura diferit ?i fiecare dintre ele are avantajele sale.

Cuptoarele electrice pentru pizzerii sunt perfecte pentru a face pizza dintr-o bucat?. De fapt, ele coc pizza uniform, în timp ce alte tipuri de echipamente pizza (cum sunt cele pe gaz) nu garanteaz? acest rezultat. Cuptorul electric atinge temperaturi ridicate (pana la 300-350 grade C) si este dotat cu sistem de control al temperaturii ?i mânere termorezistente pentru siguran?a angaja?ilor.

Unele cuptoare electrice au dou? sau mai multe suprafe?e de coacere reglabile, pentru a g?ti diferite tipuri de pizza în acela?i timp. Cuptorul electric profesional este rapid ?i u?or de cur??at ?i este solu?ia potrivit? pentru pizzerii ?i toate unit??ile de catering care folosesc t?vi de copt.

Echipamente pizza profesionale pe gaz ?i lemne ?i caracteristicile lor

Cuptorul profesional pe gaz are costuri de func?ionare mai mici decât cuptoarele electrice de pizza. Exist? multe pizzerii care opteaz? pentru aceste tipuri de cuptoare, în special cele care ofer? pizza tradi?ional? italian?. Cuptoarele de pizza pe gaz sunt de obicei echipate pentru sisteme GPL sau metan ?i ajung la aproximativ 450 de grade C. 

Cuptorul profesional pe gaz este cea mai bun? solu?ie pentru a atinge temperaturile potrivite de coacere. Cuptorul profesional pe gaz este dotat cu ?eav? de fum pentru evacuarea fumului, mânere termorezistente ?i alte dot?ri speciale care fac cuptorul mai u?or de folosit. Atinge rapid temperatura optim? pentru coacerea de pizza delicioas?. În plus, este ieftin, u?or de utilizat ?i este u?or de cur??at.

Cuptoarele profesionale pe lemne, pe de alt? parte, sunt cele mai bune cuptoare pizza profesionale care sporesc gustul ?i mirosul produselor coapte. Doar cuptoarele de pizza pe lemne pot face asta. În plus, este posibil s? selectezi (în prealabil) mirosul pe care vrei s?-l dai camerei de ardere, prin simpla schimbare a tipului de lemn. 

Ramurile din m?slin, nuci, alun ?i ienup?r sunt deosebit de potrivite pentru a face acest lucru. Buc??ile de pizza se p?streaz? în cuptorul pe lemne pân? se coc corespunz?tor, în func?ie de tipul de pizza ?i de preferin??. Înc?lzirea are loc prin trei fenomene fizice: convec?ie, conduc?ie ?i radia?ie. Diferen?a dintre aceste trei moduri este modul de coacere mai lent. Coacerea cu radia?ii, pe de alt? parte, este mai rapid?, dar necesit? mai mult? aten?ie.

Din punct de vedere ecologic, se poate spune c? modelele de cuptoare pizza profesionale pe lemne sunt prietenoase cu mediul, deoarece lemnul este o materie prim? regenerabil?. În ultima vreme, inova?ia ?i tehnologia au schimbat ?i caracteristicile cuptorului tradi?ional pe lemne. 

De altfel, noile modele de cuptor pizza profesionale pe lemne sunt realizate din materiale refractare de prim? clas? ?i cu mare aten?ie la detalii. Sunt concepute pentru profesioni?tii care doresc un produs inovator ?i rapid cu costuri de func?ionare reduse. Alegerea unui cuptor profesional pe lemne înseamn?, de asemenea, versatilitate, costuri reduse de operare ?i energie ?i rezultate rapide.

Write a comment

Skip to toolbar