Depozitarea cerealelor în siguran?? ?i f?r? pierderi în silozuri

0 Shares
0
0
0

Cerealele necesit? o depozitare sigur? ?i eficient? deoarece acestea reprezint? o surs? de hran? ?i de energie pentru majoritatea globului. Astfel c?, orezul, grâul ?i porumbul au nevoie de un spa?iu ?i de un recipient special în care acestea s? fie stocate, astfel ajutând economia, securitatea alimentar?, dar ?i mediul înconjur?tor.

Totodat?, stocarea boabelor de cereale nu mai este la fel de u?oar? cum era mai demult. Odat? ce au fost implementate tehnologiile ?i inova?iile moderne de depozitare a cerealelor, procesul a devenit unul mult mai greoi.

Dac? nu se verific? ?i nu se controleaz? silozurile pentru a fi într-o stare eficient?, iar umiditatea nu este potrivit? pentru cereale, calitatea acestora va sc?dea, vor exista pierderi grave ?i va avea loc o risip? alimentar?.

Prin aceste lucruri negative care se pot întâmpla din cauza neaten?iei, popula?ia ?i economia au de suferit. Astfel, este esen?ial s? cuno?ti ce trebuie s? ?tii pentru a depozita corespunz?tor într-un siloz, în siguran?? ?i f?r? a face risip? de cereale.

De ce este esen?ial s? stochezi corespunz?tor cerealele

Pentru a evita orice nestabilizare care se poate crea în domeniul economiei, al siguran?ei ?i al securit??ii alimentare, asigur?-te c? înve?i s? depozitezi corespunz?tor cerealele. În cazul agricultorilor, ace?tia se implic? total în munca cu cerealele, astfel c? ace?tia muncesc trup ?i suflet pentru a culege ?i a aduna cerealele.

A?adar, ei trebuie s? o depoziteze într-o stare extrem de bun? pentru a nu se confrunta cu pierderi semnificative care i-ar costa grav. Asigur?-te c? nu te confrun?i cu fluctua?ii de umiditate sau de temperatur? sau chiar cu infest?ri de diferite tipuri, cum ar fi mucegaiul sau d?un?torii. Odat? ce reu?e?ti s?-?i stabile?ti o stocare corect? ?i e?ti atent la fiecare detaliu pentru a nu provoca o gre?eal?, vei reu?i s? previi sau s? scazi pierderile de cereale care au loc.

Pe lâng? acest lucru, cerealele necesit? o temperatur? optim?. Dac? acestea sunt ?inute în condi?ii care nu sunt prielnice pentru ele, acestea î?i vor pierde din calitatea texturii, a gustului, a aspectului ?i din punct de vedere nutritiv. Astfel, acestea nu vor mai fi bune pentru consumul alimentar ?i vei avea nevoie s? le arunci.

Dac? dispui de un sistem potrivit pentru acestea, care s? le ofere umiditatea ?i temperatura de care au nevoie, ele î?i vor p?stra aceste caracteristici în timpul stoc?rii, astfel fiind proaspete.

Deoarece, cerealele sunt alimente de baz?, acestea trebuie s? fie aprovizionate în zone care nu au prea multe beneficii ?i sprijin. 

Astfel, dac? exist? pierderi semnificative, ele nu vor putea ajunge la persoanele care au nevoie. A?adar, siguran?a alimentar? este extrem de important?, mai ales în cazuri speciale ?i vulnerabile care au multe lipsuri ?i care necesit? ajutor.

Care sunt tehnicile inovatoare pentru o depozitare corect? a cerealelor

Industria agricol? necesit? depozitarea cerealelor pentru a p?stra siguran?a alimentar?, valoarea ?i calitatea acestora în cea mai bun? stare posibil?. Pentru ca acest lucru s? se întâmple, ai nevoie de tehnici inovatoare care s? te ajute în a ob?ine acest lucru.

O prim? tehnic? este supravegherea condi?iilor de stocare a cerealelor. Prin dezvoltarea tehnologiei, s-a ajuns la apari?ia de sisteme ?i senzori speciali pentru supravegherea parametrilor.

În acest fel, vei putea s? verifici în timp real temperatura, umiditatea, concentra?ia de dioxid ?i alte lucruri importante. Totodat?, aceste informa?ii î?i arat? dac? exist? sau nu probleme în interiorul unui siloz cereale.

De asemenea, vei avea nevoie de sisteme de uscare ?i ventila?ie pentru a men?ine cerealele într-o stare optim?. Dac? silozurile metalice au o umiditate prea mare pentru cereale, acestea vor fi afectate de microorganisme sau de mucegai. Nici dac? umiditatea va fi prea sc?zut? nu va ajuta, deoarece acestea se vor usca ?i nu vor mai avea vreo valoare nutritiv?.

A?adar, oricare din aceste metode nu ar fi potrivite ?i ar conduce la o risip?, de aceea necesi?i astfel de sisteme pentru uscare ?i ventila?i. De altfel, silozurile sunt mult mai benefice dac? sunt silozuri metalice. Acestea sunt mult mai solide ?i pot s? sus?in? o greutate mai mare. Dar, infest?rile cu roz?toare sau insecte sunt o alt? problem? pe care o vei întâmpina.

Astfel, asigur?-te c? vei folosi tratamente termice pentru silozurile de cereale sau substan?e non-toxice pentru a nu afecta cerealele. Pe lâng? îngrijirea interioar? pe care silozurile o primesc, au nevoie ?i de una exterioar?. Trebuie s? le între?ii într-o stare bun?, eficiente ?i s? le inspectezi periodic pentru a nu exista probleme.

Stocheaz? cerealele în vrac. Este mult mai eficient ?i benefic. Nu vei pierde cantit??i gigantice de cereale ?i vei preveni contamin?rile acestora. De altfel, se transport? mult mai u?or în momentul depozit?rii cerealelor în siloz.

De asemenea, dac? duci lips? de un siloz ?i ai nevoie de o firm? care s?-?i inspire încredere ?i s? î?i ofere o calitate superioar? ?i profesionalism, ace?tia sunt Gewa Masch. Au o gam? extins? de silozuri confec?ionate din o?el galvanizat, îns? po?i s? le verifici site-ul pentru mai multe detalii.

Ce avantaje are stocarea cerealelor eficient

Avantajele pe care ?i le voi prezenta în urm?toarele rânduri sunt adesea subapreciate, îns? reprezint? o parte important? din lan?ul de furnizare a alimentelor global. A?adar, primul avantaj de care beneficiezi pentru depozitarea cerealelor în siloz într-un mod eficient este prevenirea pierderilor semnificative.

Pierderile apar din cauza insectelor, a d?un?torilor, a mucegaiului, a temperaturii sau a umidit??ii care nu este potrivit?, astfel ajungându-se la pierderi semnificative. Prin instalarea unor sisteme de supraveghere ?i control al umidit??ii, acest lucru va fi prevenit cu succes.

Un alt avantaj este c? cerealele vor fi mult mai proaspete. Acestea î?i vor p?stra valoarea nutritiv?, gustul ?i textura. Prin acest lucru, te vei putea bucura de cereale proaspete ?i s?n?toase.

De altfel, dac? nu vrei s?-?i vinzi cerealele la pre?uri mult mai mici, vei putea s? le depozitezi în condi?ii optime în siloz. Astfel, acestea vor rezista pentru un timp îndelungat, p?strându-?i calitatea ?i astfel tu economise?ti anumite costuri.

De asemenea, risipa alimentar? va fi prevenit?. Mediul înconjur?tor nu va mai avea la fel de mult de suferit ?i cerealele vor fi repartizate eficient ?i sigur. Totodat?, securitatea alimentar? este esen?ial?. Astfel c?, un alt avantaj este împ?r?irea hranei ?i în zonele slab dezvoltate care necesit? un ajutor special. Iar, astfel se ajut? ?i la prevenirea foametei.

0 Shares
You May Also Like